Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

252,000 đ

 4068 Lượt xem

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752

282,200 đ

 10461 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

65,600 đ

 4519 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888

Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888

30,000 đ ~ 68,000 đ

 1015 Lượt xem

SƠN PENGUARD TC 20L/BỘ SS-P-TC

SƠN PENGUARD TC 20L/BỘ SS-P-TC

4,290,000 đ

 518 Lượt xem

Sơn sàn Seaforce 60 SS-S60

Sơn sàn Seaforce 60 SS-S60

11,946,000 đ

 559 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone CT-11A

Chất chống thấm Gritone CT-11A

50,000 đ ~ 55,000 đ

 1227 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161

33,334 đ ~ Liên hệ

 1244 Lượt xem

Sơn sàn MARATHON XHB 20L/BỘ SS-M-XHB

Sơn sàn MARATHON XHB 20L/BỘ SS-M-XHB

6,534,000 đ

 849 Lượt xem

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Acrylic Patch DST04

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Acrylic Patch DST04

300,000 đ ~ 2,500,000 đ

 1182 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE PRIMER AC 4487

Chất chống thấm Gritone GRITONE PRIMER AC 4487

30,000 đ ~ 40,000 đ

 1183 Lượt xem

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

57,250 đ

 4309 Lượt xem

Chống thấm gỗ, hệ thẩm thấu CT-09

Chống thấm gỗ, hệ thẩm thấu CT-09

Liên hệ

 456 Lượt xem

Sơn sàn ALUMINIUM PAINT HR 20L/TH SS-AP-HR

Sơn sàn ALUMINIUM PAINT HR 20L/TH SS-AP-HR

4,796,000 đ

 514 Lượt xem

Sơn Hardtop XP 20l S-HXP20l

Sơn Hardtop XP 20l S-HXP20l

6,864,000 đ

 477 Lượt xem

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Multi Purpose DST03

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Multi Purpose DST03

400,000 đ ~ 2,300,000 đ

 1166 Lượt xem

Sơn Penguard FC bộ 20l S-PFC20l

Sơn Penguard FC bộ 20l S-PFC20l

5,038,000 đ

 459 Lượt xem

Sơn Tankguard bộ 20l S-T-20l

Sơn Tankguard bộ 20l S-T-20l

4,444,000 đ

 503 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG

109,350 đ

 3662 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

55,600 đ

 3674 Lượt xem

Keo chống thấm có tình đàn hồi U-315A

Keo chống thấm có tình đàn hồi U-315A

367,000 đ

 1006 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

578,000 đ ~ 600,000 đ

 1198 Lượt xem

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg

350,000 đ

 1358 Lượt xem

Sơn sàn Red Oxide QD Primer 20l SS-ROQDP

Sơn sàn Red Oxide QD Primer 20l SS-ROQDP

2,332,000 đ

 524 Lượt xem

Vữa sửa chữa thẩm mỹ DSH-Sika Refit 2000
 0 Nhu cầu từ khách hàng

18,800 đ

Chống thấm cho đá, mái ngói không màu, bóng, trong suốt CT-10
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

Sơn Dầu Maxilite Cho Gỗ & Kim Loại SDS 19728
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752
 0 Nhu cầu từ khách hàng

282,200 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex
 0 Nhu cầu từ khách hàng

65,600 đ

Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

~ 68,000 đ

SƠN PENGUARD TC 20L/BỘ SS-P-TC
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,290,000 đ

Sơn sàn Seaforce 60 SS-S60
Sơn sàn Seaforce 60 SS-S60

 559 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,946,000 đ

Băng chống thấm đàn hồi DSH-Sika Waterbar V15
 0 Nhu cầu từ khách hàng

114,500 đ

Chất chống thấm Gritone CT-11A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

~ 55,000 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

33,334 đ

~ Liên hệ

Liên hệ

Sơn sàn MARATHON XHB 20L/BỘ SS-M-XHB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,534,000 đ

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Acrylic Patch DST04
 0 Nhu cầu từ khách hàng

300,000 đ

~ 2,500,000 đ

Chất quét lót cho chất trám khe DSH-Sika Primer-3N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

175,000 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE PRIMER AC 4487
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

~ 40,000 đ

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

57,250 đ

Chống thấm, chống rêu mốc cho mái ngói tường đứng CT-02
 0 Nhu cầu từ khách hàng

720,000 đ

Chống thấm gỗ, hệ thẩm thấu CT-09
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sơn sàn ALUMINIUM PAINT HR 20L/TH SS-AP-HR
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,796,000 đ

Sơn Hardtop XP 20l S-HXP20l
Sơn Hardtop XP 20l S-HXP20l

 477 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,864,000 đ

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Multi Purpose DST03
 0 Nhu cầu từ khách hàng

400,000 đ

~ 2,300,000 đ

Dung dịch chống thấm tạo bọt thấm nước U-902
 0 Nhu cầu từ khách hàng

150,000 đ

Sơn Penguard FC bộ 20l S-PFC20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,038,000 đ

Sơn Tankguard bộ 20l S-T-20l
Sơn Tankguard bộ 20l S-T-20l

 503 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,444,000 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

109,350 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,600 đ

Keo chống thấm có tình đàn hồi U-315A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

367,000 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

578,000 đ

~ 600,000 đ

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg
 0 Nhu cầu từ khách hàng

350,000 đ

Sơn sàn Red Oxide QD Primer 20l SS-ROQDP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,332,000 đ